LK Psychologie Nijmegen, hoogsensitief, hoogbegaafd

Werkwijze en tarieven

Aanmelden en intake

Nijmegen LK Psychologie

Update 23-02-24:  Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe cliënten. Vanwege mijn zwangerschapsverlof (vanaf 05-04-2024) zal ik ook geen nieuwe cliënten meer aan kunnen nemen. In september heb ik weer ruimte.  


Aanmelden kan door contact op te nemen per mail of telefoon (zie contact). Hier is geen verwijzing via de huisarts voor nodig. Samen plannen we dan een (vrijblijvend) intakegesprek in, waarin we gaan kijken naar de hulpvraag, of er een klik is en of we vanuit daar verder zullen gaan.

Het intakegesprek zal ongeveer een 45 minuten duren en kan op de praktijk of online gepland worden. Mogelijk wordt er aanvullend gebruikgemaakt van vragenlijsten, om de hulpvraag beter in kaart te brengen. Hierna zal ik, indien het voor u goed voelt, een plan met doelen opstellen voor de behandeling of diagnostiek en hoe we hier aan gaan werken.

Diagnostiek

Nijmegen LK Psychologie

Tijdens het intakegesprek zullen we het verloop van het diagnostiektraject bespreken. Wat belangrijk is om te weten, is dat ik altijd breder kijk dan puur een IQ-getal of uitkomst van een vragenlijst. Hoe u zich voelt, kan namelijk van invloed zijn op de uitkomsten en misdiagnoses in de hand werken. Het is van belang om hier rekening mee te houden. Belangrijke kanttekeningen zullen daarom altijd in het onderzoeksverslag worden benoemd.

Een diagnostiektraject bestaat uit een intakegesprek, vragenlijst(en), intelligentieonderzoek (WISC-V/Ravens-2-NL) en het uitslaggesprek. Indien gewenst is het mogelijk om (tegen een meerprijs van €50,-) middels aanvullend onderzoek te screenen op problematiek binnen het gebied van aandacht en concentratie. Na het uitslaggesprek ontvangt u altijd het onderzoeksverslag. Hierin staan de resultaten van de vragenlijsten, het intelligentieonderzoek, observaties, eventuele schoolresultaten en belangrijke adviezen (voor thuis en op school).

Behandeling

Nijmegen LK Psychologie

Het belangrijkste vind ik zorg op maat bieden. Dit betekent dat we samen gaan kijken naar wat er nodig is voor u of uw kind. Hierdoor is het lastig om van tevoren in te schatten hoe lang we bezig zullen zijn. Tussentijds zullen we evaluatiemomenten inplannen, om te kijken waar we staan. Ik vind het belangrijk om te horen hoe u de behandeling ervaart en of wat we doen ook daadwerkelijk helpt.

 

In behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Ik start altijd met psycho-educatie (uitleg) over hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit. Dit is de basis van waaruit we verder zullen werken. Verder werk ik graag beeldend en lichaamsgericht. We zijn meer dan ons brein alleen! Stilstaan en voelen kan er soms bij inschieten.

 

Ook kunnen elementen van Cognitieve Gedragstherapie en IEMT aan bod komen. We zullen kijken naar wat aansluit bij u of uw kind. Verder vind ik het belangrijk om ook systeemgericht te werken. In ons leven hebben we namelijk een systeem om ons heen, wat invloed heeft op wie wij zijn en waarom we doen zoals we doen. Verandering gebeurt zelden alleen. Voor Kind en Jeugd betekent dit dat er soms oudergesprekken of ouder-kindgesprekken plaats zullen vinden. Dit gebeurt altijd in overleg. Bij volwassenen houdt dit in, dat we gebruik kunnen maken van familieopstellingen of een genogram.

 

Afmelden

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak een keer niet door kan gaan. Het is dan fijn wanneer u mij dit zo snel mogelijk laat weten, maar sowieso 24 uur van tevoren. Mocht de afspraak binnen een dag van tevoren afgezegd worden, breng ik het volledige bedrag in rekening.

Bijles Xtra

Nijmegen LK Psychologie

Het kan voor een kind of jongere lastig zijn om zijn of haar weg te vinden op de basis- of middelbare school. Bijvoorbeeld: een kind dat op de basisschool niet heeft ‘leren leren’ en op de middelbare school ineens moet plannen en organiseren. Dit kan voor problemen en frustratie bij je kind (of bij jou) zorgen.

 

Bijles Xtra kan hierin ondersteunen. Bij Bijles Xtra kijken we naar de Executieve Functies (o.a. plannen, organiseren, volgehouden aandacht, taakinitiatie) en gaan we deze ’trainen’. Hierin kan ook vakinhoudelijk gekeken worden en aandacht worden besteed aan andere belemmerende factoren (denk bijvoorbeeld aan faalangst). Zelf heb ik ruime ervaring met bijles op het gebied van Wiskunde (A) (t/m 6 vwo), maar kan ik ook meedenken bij de andere Alpha/Gamma-vakken. 

Tarieven en vergoedingen

Nijmegen LK Psychologie

Ik ben aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hiernaast beschik ik over een AGB-code voor mijn praktijk (94067518) en voor mijzelf (94114219). Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat ik u aan het eind van de maand een factuur zal sturen. Let op: afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent, kan het mogelijk zijn om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Neem hiervoor zelf contact op met uw zorgverzekeraar en/of dien de facturen rechtstreeks in.

Soms kan een werkgever hier ook iets in betekenen. Mocht hierin iets van mij nodig zijn, denk ik natuurlijk graag mee! In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om vergoeding via PGB (Persoonsgebonden Budget) of een ander budget van de gemeente te realiseren. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. In de aanvraag voor een PGB/andere vorm van vergoeding werk ik graag mee.

 

De tarieven voor het jaar 2024 zijn als volgt:

Nijmegen LK Psychologie

Diagnostiek kind en jeugd: € 615,-

Nijmegen LK Psychologie

Diagnostiek volwassenen: € 650,-

Nijmegen LK Psychologie

Behandeling kind en jeugd: € 75,- per uur

Nijmegen LK Psychologie

Behandeling volwassenen: € 75,- per uur

Nijmegen LK Psychologie

Schoolgesprek: € 55,- per uur

Nijmegen LK Psychologie

Bijles Xtra: € 45,- per uur

Over deze bedragen wordt geen btw berekend.

Privacy en dossier

Nijmegen LK Psychologie

Alles wat in begeleiding besproken wordt of in een onderzoeksverslag gaat, is strikt vertrouwelijk. Zonder (schriftelijke) toestemming mag ik geen informatie aan derden verstrekken. Er wordt altijd gewerkt conform de privacyregels van mijn beroepsgroep.

 

Gegevens van de behandeling en andere informatie wordt in het dossier opgeslagen. Ook met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Dit betekent dat alleen jijzelf en ik inzicht hebben in het dossier. Je hebt recht om dit in te zien en om bepaalde delen uit het dossier te halen indien gewenst. Het dossier bewaar ik maximaal vijftien jaar, zoals gebruikelijk is in de zorg. Fiscale gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard.